Badania EEG

Badanie EEG to ocena czynności bioelektrycznej mózgu.
Służy ono do rozpoznawania padaczki i jest pomocne w diagnozowaniu wielu schorzeń ośrodkowego układu nerwowgo np. niepadaczkowych stanów napadowych, bólów głowy, zaburzeń snu, zaburzeń świadomości i innych.
Badanie wykonywane jest w czuwaniu, a u małych dzieci we śnie fizjologicznym. Niekiedy istnieje konieczność wykonywania badania we śnie również u osób dorosłych.

Przed badaniem należy:

W przypadku wykonywania badania we śnie fizjologicznym należy skontaktować się z pracownią EEG w celu omówienia sposobu przygotowania do takiego badania.